Rens van Breenen

Mijn actie voor BeatBatten

More information

Mijn naam is Rens van Breenen (19 jaar) en ik ben een van de organisatoren van dit event, 'Winnen voor Batten'.

Ik wil mij inzitten voor de stichting Beat Batten, omdat ik het super ernstig vind dat kinderen van mijn leeftijd met deze ziekte zelf niet kunnen bepalen wat ze willen doen door de sympthomen die deze ziekte met zich meebrengt én daarnaast dat zij vaak op een jonge leeftijd komen te overlijden.

Ik hoop met mijn actie een steentje bij te kunnen dragen zodat er onderzoek gedaan kan worden naar genezing van deze nare stofwisselingsziekte.

Helpen jullie mij mee?!

Available activities:

  • Categorie Next Generation
  • Topsporters

You can create your own personalized poster to draw attention to this fundraising page. After printing the poster you can hang it in a shop, a café window or a community bulletin board. Ask your family, friends, co-workers and neighbors to help and also put up a poster in their home, school or work place. Most people are willing to help but be sure to ask permission first.

15
16/11/2020
14:29

Rens van Breenen

View all

Stichting Beat Batten! is founded in 2007 and is the main charity in the Netherlands that raises money for Batten research.