2022 | Kerstviering De Bosschool Doorn

De Bosschool Bartimeus
from €350 (103%)

De Bosschool
De Bosschool in Doorn is onderdeel van Bartiméus. Hier komen kinderen naar toe met een meervoudige visuele beperking zie zeer moeilijk leren in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. Leerlingen hebben, naast visuele en verstandelijke beperkingen, ook andere beperkingen, waaronder motorische en/of spraak-taal problemen. Deze combinatie van beperkingen vereist een op maat gesneden onderwijsprogramma, waarin de leerstof gestructureerd en in kleine stapjes wordt aangeboden. Een leerling die zeer moeilijk leert, heeft problemen met het zich eigen maken van de leerstof en met het leren in- en van sociale situaties. Daarom bieden wij onze leerlingen veel begeleiding. De Bosschool is ingedeeld in twee onderwijskundige afdelingen. We onderscheiden een afdeling speciaal onderwijs (so) en een afdeling voortgezet speciaal onderwijs (vso).

Kerstviering
Elk jaar kiezen wij een ander doel uit om voor te collecteren tijdens onze kerstviering. De leerlingen van de Bosschool vieren en beleven samen met ouders ‘kerst’ waarbij het verhaal van de geboorte van Jezus centraal staat. Omdat er ook leerlingen op de Bosschool zitten die de ziekte van Batten hebben vinden we het fijn om zo ons steentje bij te dragen om hier meer onderzoek naar te laten doen. 

"Samen met elkaar hopen we zo een mooi bedrag op te gaan halen!"

Batten
Als je kind Batten heeft, dan lijkt er tot ongeveer het 5e jaar niets aan de hand. Daarna volgt een opeenstapeling van problemen: ernstig verlies van gezichtsvermogen, aanvallen van epilepsie, geheugenverlies en dementie, kinderen komen in een rolstoel terecht, verliezen de mogelijkheid te communiceren en onvermijdelijk volgt het overlijden van het kind, meestal tussen het 15e en 25e levensjaar. Voor Batten is nog geen genezing mogelijk, Batten is dus altijd dodelijk. Ook zijn er geen behandelingen die de ziekte vertragen. Batten is zo ongelofelijk zeldzaam dat het moeilijk is om onderzoek te doen. Daarom is er Stichting Beat Batten

View all
€20 24-12-2022 | 10:00 Al deze nare ziektes moeten gewoon behandeld kunnen worden Kinderen mogen niet ziek zijn!
€203.60 23-12-2022 | 15:52
€5 23-12-2022 | 15:39
€15 23-12-2022 | 15:23
€5 23-12-2022 | 15:03